Pendampingan BPK Perwakilan Provinsi Bali Hari Rabu 12/02/2020

Cek fisik jalan hotmix Beranjingan - Kelecung panjang 5.452 KM
Pemeriksaan BPK bersama Dinas Pertanian di Subak Abian Buana Sandi Desa Megati Seltim, Terkait Kegiatan GPS (Gerbang Pangan Serasi)
Cek fisik jalan hotmix Beranjingan – Kelecung panjang 5.452 KM
Cek fisik jalan hotmix Beranjingan – Kelecung panjang 5.452 KM
Cek fisik jalan hotmix Beranjingan – Kelecung panjang 5.452 KM
Cek fisik jalan hotmix Beranjingan – Kelecung panjang 5.452 KM
Cek fisik jalan hotmix Beranjingan – Kelecung panjang 5.452 KM
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km
Cek fisik jalan Hotmix. Selabih – Bukit Tumpeng. SelBar. Panjang jalan 4.578 Km